Vzdelávanie našich zamestnancov podporí grant Nadácie Socia

13.06.2014 12:02

Z grantového programu Lienka pomoci, ktorý je financovaný z výnosu zbierky Lienka pomoci, bol podporený prostredníctvom Nadácie Socia náš projekt Terapeutické techniky s klientami CSS KA. Je zameraný na zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti našich zamestnancov v oblasti arteterapie a psychomotorickej terapie. Ďakujeme Nadácii Socia za podporu, vďaka ktorej môžeme skvalitňovať poskytované sociálne služby v našom centre.