Workshop pre príbuzných občanov so zdravotným postihnutím v spolupráci s organizáciou M.E.S.A.10

15.05.2014 14:20

V rámci projektovej aktivity „Monitoring vybraných aktérov procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb (DI) v Banskobystrickom kraji“ sa v našom Centre v spolupráci s organizáciou M. E. S. A. 10 uskutočnil workshop pre rodičov a príbuzných občanov so zdravotným postihnutím (ZP), klientov Centra, ako aj zástupcov Mestského úradu v Krupine. Cieľom workshopu bolo informovať o procese DI v SR a o projekte M.E.S.A.10 „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov DSS do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“. Doplnkovým cieľom bolo aj motivovať účastníkov k lepšej vzájomnej spolupráci. Workshop sa konal v priateľskej atmosfére. Bol veľmi inšpiratívny nielen pre ďalšiu prácu v rámci projektu M.E.S.A.10, ale aj pre nás ako poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so ZP. Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že podobné podnetné stretnutia sa budú opakovať.