Zariadenie núdzového bývania dostáva nový šat

24.04.2016 17:50

V mesiaci marec sa konalo výberové konanie firiem na zhotovenie vonkajšej fasády na zariadení núdzového bývania. V týchto dňoch ZNB dostáva nový šat vo forme zateplenia budovy a vonkajšej fasády. Už teraz sa tešíme na konečný výsledok.