Zariadenie núdzového bývania vo väčšom bezpečí

03.12.2015 10:21

Vďaka grantom EHP a Nórska sa nám podarilo prostredníctvom verejného obstarávania zrealizovať kúpu a inštaláciu kamerového systému na budovu zariadenia núdzového bývania. Tento systém bude slúžiť na zabezpečenie ochrany osôb a majetku, konkrétne ide o matky s deťmi, ktoré hľadajú bezpečné útočisko. Systém obsahuje štyri vonkajšie monitorovacie kamery a nahrávací systém s obrazovkou. 

Veríme, že tento krok poskytne väčšiu mieru ochrany ženám a deťom, které ju najviac potrebujú.