Zbierka hračiek a školských pomôcok

29.11.2011 13:27

 

    V dňoch 8. – 9. decembra 2011 v čase od 10,00 do 17,00 hod. sa uskutoční v priestoroch Centra sociálnych služieb Krupina (budova „Katolíckeho domu“ vedľa amfiteátra) zbierka hračiek a školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. V spolupráci so sociálnym oddelením Mestského úradu Krupina budú tieto hračky a školské pomôcky následne odovzdané deťom.

    Chceme vopred poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa do tejto zbierky zapoja.

    Bližšie informácie na tel. č. 0903 969 345.