Získanie akreditácia na špecializované sociálne poradenstvo

18.02.2016 10:48

Centrum sociálnych služieb KA podalo žiadosť o akreditáciu špecializovaného sociálneho poradenstva na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborná komisia nášmu Centru vyhovela a udelila mu akreditáciu na špecialiované sociálne poradenstvo pre obete domáceho násilia, osoby, ktoré sú ohrozené násilím, práve zažívajú násilie alebo boli v minulosti vystavené násiliu na obdobie troch rokov. 

Od feburára 2016 je táto sociálna služba zapísaná aj v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja. 

Ak sami potrebujete pomoc alebo poznáte niekoho, kto je obeťou domáceho násilia, kedykoľvek sa obráťte na naše poradenské centrum, kde vám radi poskytneme sociálne, právne a psychologické poradenstvo.