Denný stacionár

Centrum sociálnych služieb KA v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách poskytuje sociálnu službu v rámci denného stacionára, ktorý je umiestnený na prízemí budovy na Sládkovičovej 39 (vedľa amfiteátra oproti múzeu).

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V tomto zariadení na Sládkovičovej 39 je možné umiestniť 10 klientov.

V dennom stacionári sa

poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • stravovanie,

zabezpečuje:

  • pracovná terapia,
  • záujmová činnosť.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

 

Žiadosť do denného stacionáru na stiahnutie tu: Žiadosť do DS CSS KA.doc (51,5 kB)