Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA za rok 2017

 
Druh soc. služby Celkom (EUR) Za rok na klienta (EUR) Za mesiac na klienta (EUR)
Denný stacionár (DS)  25 448,28 2 544,82  212,06 
Zariadenie núdzového bývania (ZNB) 43 540,42 2 922,17  243,51 
Opatrovateľská služba  (OSL)
Výška EON na 1 hod. OSL  3,66 EUR
14 793,96 3 698,49  308,20  
Sprostredkovanie osobnej asistencie 10  10  10 
Špecializované sociálne poradenstvo (SŠP)
Výška EON na 1 hod.  ŠSP  12,24 EUR                                                                                     
52 910,00     

 

Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA za rok 2017 - podrobné
Druh soc. služby Celkom
(EUR)
EON
na odborné čin.
§16
(EUR)
EON
na obslužné čin.
§17
(EUR)
EON
na ďalšie čin.
§18
(EUR)
Denný stacionár
(DS)
25 448,28 23 250 848,11 1 350,17
Zariadenie núdzového bývania
(ZNB)
43 540,42 37 589,13 3 828,17 2 123,12
Opatrovateľská služba 
(OSL)
14 793,96 13 900   893,96
Sprostredkovanie osobnej asistencie 10 10    
Špecializované sociálne poradenstvo
(SŠP)
52 910 52 910