Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA za rok 2018

 

 
Druh soc. služby Celkom (EUR) Za rok na klienta (EUR) Za mesiac na klienta (EUR)
Denný stacionár (DS)  35 032,89 3 503,28 291,94 
Zariadenie núdzového bývania (ZNB) 68 145,06 4 543,00  380,87 
Opatrovateľská služba  (OSL)
Výška EON na 1 hod. OSL  3,66 EUR
7 763,14 3 881,57  323,46  
Sprostredkovanie osobnej asistencie 1 592 796 66,33
Špecializované sociálne poradenstvo (SŠP)
Výška EON na 1 hod.  ŠSP  12,24 EUR                                                                                     
49 786,71  49 786,71  

 

  

Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA za rok 2018 - podrobné
Druh soc. služby Celkom
(EUR)
EON
na odborné čin.
§16
(EUR)
EON
na obslužné čin.
§17
(EUR)
EON
na ďalšie čin.
§18
(EUR)
Denný stacionár
(DS)
35 032,89 30 783,67 3 470,46 778,76
Zariadenie núdzového bývania
(ZNB)
68 145,06 55 743,93 9 528,35 2 872,78
Opatrovateľská služba 
(OSL)
7 763,14 7 000   763,14
Sprostredkovanie osobnej asistencie 1 592 1 592    
Špecializované sociálne poradenstvo
(SŠP)
49 786,71 49 786,71