Základné a špecializované sociálne poradenstvo

Jednou z registrovaných sociálnych služieb podľa § 19 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, ktoré poskytuje Centrum sociálnych služieb KA, je základné sociálne poradenstvo.

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. V základnom sociálnom poradenstve ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo sa vykonáva ambulantnou formou v kancelárii sociálnych poradcov a terénnou formou v prirodzenom prostredí klienta.

 

Centrum sociálnych služieb KA má registrovanú aj sociálnu službu podľa § 19 ods. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, a to špecializované sociálne poradenstvo. Ide o zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. 

Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú obete domáceho násilia, osoby, ktoré sú ohrozené násilím, práve zažívajúce násilie alebo boli v minulosti vystavené násiliu. Poskytuje sa pre nich sociálne, psychologické a právne poradenstvo. 

Sociálne poradenstvo sa vykonáva ambulantnou formou v poradenskom centre a terénnou formou.

Centrum sociálnych služieb KA má registrovanú aj sociálnu službu podľa § 19 ods. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, a to špecializované sociálne poradenstvo. Ide o zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. 
 
Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú obete domáceho násilia, osoby, ktoré sú ohrozené násilím, práve zažívajúce násilie alebo boli v minulosti vystavené násiliu. Poskytuje sa pre nich sociálne, psychologické a právne poradenstvo. 
 
Sociálne poradenstvo sa vykonáva ambulantnou formou v poradenskom centre a terénnou formou.