Oboznámenie o výsledku verejného obstarávania

2015

Viď súhrnné správy
 

2014

V prvom štvrťroku 2014 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

V druhom štvrťroku 2014 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

V treťom štvrťroku 2014 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

V štvrťom štvrťroku 2014 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

2013

V prvom štvrťroku 2013 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

Druhý štvrťrok 2013

Výsledky prieskumu trhu uskutočnené od 01. 05. 2013 na dodávku a vybudovanie bezbariérového prístupu v objekte Centra sociálnych služieb KA

Por.č. Názov a sídlo podnik. subjektu Cena bez DPH Cena s DPH Spôsob prieskumu truhu (email, reklama, leták, písomná ponuka)
1. Dado Stanislav SP TRADE, Krupina 4445,47 4445,47 písomná ponuka/osobne
2.  Ľubomír Dado, Dado Stavebniny, Krupina 4300,42 5160,51 písomná ponuka/osobne
3. Ján Balko, Bzovík 4936,09 4936,09 písomná ponuka/osobne

Úspešný uchádzač: Dado Stanislav SP TRADE, Krupina

Dôvody výberu: najnižšia cenová ponuka

 

V treťom štvrťroku 2013 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

V štvrtom štvrťroku 2013 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné osbstarávanie.