Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

2015

Viď súhrnné správy
 

2014

Počas prvého štvrťroku r. 2014 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

Počas druhého štvrťroku r. 2014 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

Počas tretieho štvrťroku r. 2014 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

Počas štvrtého štvrťroku r. 2014 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

2013

Počas prvého štvrťroku r. 2013 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

Druhý štvrťrok 2013

Od 01. 05. 2013 sa uskutočnil prieskum trhu na dodávku a vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy Centra sociálnych služieb KA na Sládkovičovej 39.

 

Počas tretieho štvrťroku r. 2013 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.

 

Počas štvrtého štvrťroku r. 2013 v Centre sociálnych služieb KA nebolo vyhlásené verejné obstarávanie.