Výročné správy

Výročné správy od vzniku zariadenia sú dostupné k nahliadnutiu v sídle občianskeho združenia. 
Výročná správa za rok 2013: vyrocna sprava 2013
Výročná správa za rok 2014: Výročná správa 2014
Výročná správa za rok 2015: vyrocna sprava 2015  + správa audítora: správa auditora
Výročná spárva za rok 2016: Výročná správa 2016
Výročná spárva za rok 2017: Výročná správa 2017
Výročná spárva za rok 2018: Výročná správa 2018